Etkinlikler

Okulumuzda yoğunlaştırılmış İngilizce derslerinin yanı sıra, Satranç, Müzik- Orff, Yaratıcı drama , Dans – Bale, Sportif beceri ve Koordinasyon eğitimi dersleri verilmektedir. Ayrıca sanat çalışmaları, deney çalışmaları mutfak sanatları ve sanat atölyesi  etkinlikleri mevcuttur. Tüm bu derslerden 3-6 yaş gruplarındaki bütün öğrencilerimiz faydalanmaktadır. Çocukların ilgi ve yetenek gelişimlerinin takip edilmesi ve özel yeteneklerinin olduğu alanların belirlenmesi son derece önemlidir. Her biri konularında uzman branş öğretmenlerimiz çocuklarımıza birçok değişik konuda deneyim fırsatı verirken onların yetenekli oldukları alanları da belirleyerek aileleri bilgilendirmektedirler. Çocuklar özel bir yetenekleri olmasa da bu dönemde her tür zihinsel ve sanatsal faaliyet içinde yer alma ihtiyacındadırlar. Öğrenme alışkanlığının gelişmesi ve farklı zeka türlerinin kullanılabilmesi için branş derslerinin yararı bilinmektedir.

İngilizce Eğitimi

Yabancı dil öğrenmenin en etkili yöntemlerinden biri okul öncesi dönemde yoğun bir program ile yabancı dil eğitimi almaktır. Bu amaçla okulumuzda 5 gün, günde en az 2 ders saati yabancı dil eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz alanında uzman ve okul öncesi yabancı dil öğretiminde 7 yıllık deneyim sahibi öğretmenimiz yönetiminde dramalar, yapılandırılmış oyunlar ve görsel – işitsel uyaranlar ile etkin bir dil eğitimi almaktadır.

Sanat Atölyesi

Eğlence, yaratıcılık ve sanatın bir arada sunulduğu Bilim Çocuk Anaokulu Sanat derslerimizde temel amacımız; çocuklarımızın yaratıcılıklarını desteklemek, estetik değerler ve sanatsal duyarlılık kazanmalarını sağlamaktır.

Çocuklarımızın el becerilerini, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını keşfedebilmeleri ve sanatsal yönlerini geliştirebilmeleri için kendilerini özgürce ifade edebilecekleri resim, heykel, seramik, atık materyallerin sanat eserine dönüşmesi gibi uygulama çalışmaları yapılmaktadır.

Resmin temel öğelerinin (çizgi, renk, biçim, dizayn, oran, doku, boya teknikleri) öğretildiği ve yüzeye uygulanabildiği; Baskı teknikleri, geniş yüzeylere akrilik boya ile grup resim çalışmaları, bireysel resim çalışmaları, yırtma, yapıştırma, katlama, kesme, kolaj gibi iki boyutlu çalışmalar uygulanır.

Üç boyut algısını güçlendirmek ve çocuklarda geri dönüşüm bilinci oluşturmak amacı ile atık malzemeler ile heykel çalışmaları yapılır.

Şekillendirilebilir yoğurma malzemeleri ile (oyun hamuru, das hamuru, seramik kili, kağıt hamuru) rölyef ve üç boyutlu seramik çalışmaları uygulanır.

Sanat eserlerine çocuklarımızın ilgisini çekmek ve sanatsal farkındalığı geliştirmek açısından sanat eserlerini tanımaya yönelik çalışmalar yapılır.

Sportif Beceri Koordinasyon Eğitimi ve Yetenek Seçimi
 
Sportif Beceri ve Koordinasyon Eğitimi, 3-7 yaş arası sporcu adaylarının;

  • Küçük kas gruplarını,
  • Esnekliklerini,
  • Dengelerini,
  • Kuvvetlerini,
  • Motor becerilerini,
  • Koordinasyonlarını,

Fiziksel gelişimlerine göre istenilen seviyeye getirmesinin yanı sıra;

  • Sosyal,
  • Duygusal,
  • Bilişsel,

gelişimleri dikkate alınarak hazırlanmış özel bir eğitim programıdır.

Belli bir plan ve program çerçevesinde çeşitli aktiviteler, egzersiz ve oyunlarla sporcu adayının sürat, denge, kuvvet, esneklik ve koordinasyon gibi motor becerilerinde mevcut durumunu, gelişim sürecini ve sportif geleceği için yol haritasını belirler. Ayrıca, özgüven, liderlik, karar verme gibi sosyal gelişimleri de destekler ve sporun kültür olarak kazanılmasını hedefler.